Front

Bildjournalistik eller journalistiska bilder ?

  Fotojournalism / Bildjournalistik - en genre som under sin korta tillvaro har utvecklat en rikt nyanserad egenart, oftast formad av humanism och vidsynthet, mycket tack vare en kosmopolitiskt všl medveten yrkesgrupp.  Man kan räkna in en och annan ytterst talangfull bildjournalist, som till exempel;
  Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Margaret Bourke-White, Lennart Nilsson, Eugene Smith, Lewis Heine, mfl. vilka har rönt stor uppskattning, långt utanför en
brett ämnesorienterad bildjournalistik.
  Talang och förmåga, kombinerat med erfarenheten som fotojournalist, att se och rätt värdera de förklarande ögonblicken, blir särskilt betydelsefullt i deras berättande.
  Vi erbjuds idag ett ohämmat flöde av nyhets- och händelse-bilder, dygnet runt,
från hela världen, i ett allt snabbare tempo.
  Det känns därför speciellt angeläget att också kunna sätta fokus på en tradition av skildrande bildjournalistik, med just det "avgörande tillfällets" bilder som uttryck.
  " Le moment décisif "  Alltså, det centrala temat för bilden i • Journal reflex • /blogg/
Karneval i Banyuls
  Design / Text & Bilder: Björn Karlin Design / Text & Foto: Björn Karlin
 - Om ingenting annat anges
 - If nothing else is mentioned
 - Si rien d'autre n'est mentionné
   Om ingenting annat anges